aws-0.0.2: Amazon Web Services (AWS) for Haskell

Aws.SimpleDb.Metadata

Documentation