{-|
  For deriving Data on abstract data types.
-}
module Data.Derive.DataAbstract(makeDataAbstract) where
{-
import Data.Data(Data(..))

example :: Custom

instance Typeable a => Data (Sample a) where
  gfoldl k r x = r x
  gunfold = error "Data.gunfold not implemented on abstract data type: Sample"
  toConstr = error "Data.gunfold not implemented on abstract data type: Sample"
  dataTypeOf = error "Data.gunfold not implemented on abstract data type: Sample"

-}

import Data.Derive.DSL.HSE

-- GENERATED START

import Data.Derive.DSL.DSL
import Data.Derive.Internal.Derivation

makeDataAbstract :: Derivation
makeDataAbstract = derivationCustomDSL "DataAbstract" custom $
  List [Instance ["Typeable"] "Data" (List [App "InsDecl" (List [App
  "FunBind" (List [List [App "Match" (List [App "Ident" (List [
  String "gfoldl"]),List [App "PVar" (List [App "Ident" (List [
  String "k"])]),App "PVar" (List [App "Ident" (List [String "r"])])
  ,App "PVar" (List [App "Ident" (List [String "x"])])],App
  "Nothing" (List []),App "UnGuardedRhs" (List [App "App" (List [App
  "Var" (List [App "UnQual" (List [App "Ident" (List [String "r"])])
  ]),App "Var" (List [App "UnQual" (List [App "Ident" (List [String
  "x"])])])])]),App "BDecls" (List [List []])])]])]),App "InsDecl" (
  List [App "PatBind" (List [App "PVar" (List [App "Ident" (List [
  String "gunfold"])]),App "Nothing" (List []),App "UnGuardedRhs" (
  List [App "App" (List [App "Var" (List [App "UnQual" (List [App
  "Ident" (List [String "error"])])]),App "Lit" (List [App "String"
  (List [Concat (List [String
  "Data.gunfold not implemented on abstract data type: ",DataName])]
  )])])]),App "BDecls" (List [List []])])]),App "InsDecl" (List [App
  "PatBind" (List [App "PVar" (List [App "Ident" (List [String
  "toConstr"])]),App "Nothing" (List []),App "UnGuardedRhs" (List [
  App "App" (List [App "Var" (List [App "UnQual" (List [App "Ident"
  (List [String "error"])])]),App "Lit" (List [App "String" (List [
  Concat (List [String
  "Data.gunfold not implemented on abstract data type: ",DataName])]
  )])])]),App "BDecls" (List [List []])])]),App "InsDecl" (List [App
  "PatBind" (List [App "PVar" (List [App "Ident" (List [String
  "dataTypeOf"])]),App "Nothing" (List []),App "UnGuardedRhs" (List
  [App "App" (List [App "Var" (List [App "UnQual" (List [App "Ident"
  (List [String "error"])])]),App "Lit" (List [App "String" (List [
  Concat (List [String
  "Data.gunfold not implemented on abstract data type: ",DataName])]
  )])])]),App "BDecls" (List [List []])])])])]
-- GENERATED STOP

custom = customContext context

context :: FullDataDecl -> Context -> Context
context d _ = [ClassA (qname t) [tyVar x] | x <- dataDeclVars $ snd d, t <- ["Typeable","Data"]]