module Flite.Fresh where

data Fresh a = Fresh { runFresh :: String -> Int -> (Int, a) }

instance Monad Fresh where
 return a = Fresh (\s i -> (i, a))
 m >>= f = Fresh (\s i -> case runFresh m s i of
               (j, a) -> runFresh (f a) s j)

fresh :: Fresh String
fresh = Fresh (\s i -> (i+1, s ++ show i))