hsc3-0.1: Haskell SuperColliderContentsIndex
Sound.SC3.UGen.Panner
Synopsis
pan2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
linPan2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
pan4 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
balance2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
rotate2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
panB :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
panB2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
biPanB2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
decodeB2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
panAz :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
xFade2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
linXFade2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
Documentation
pan2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
Two channel equal power panner.
linPan2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
Two channel linear pan.
pan4 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
balance2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
rotate2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
Rotate a sound field.
panB :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
panB2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
2D Ambisonic B-format panner.
biPanB2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
decodeB2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
2D Ambisonic B-format decoder.
panAz :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
xFade2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> UGen
linXFade2 :: UGen -> UGen -> UGen -> UGen
Produced by Haddock version 0.8