hsc3-0.13: Haskell SuperCollider

Safe HaskellNone

Sound.SC3.UGen.Composite.Monad

Description

Monad constructors for composite UGens.

Synopsis

Documentation

dcons :: UId m => UGen -> UGen -> m UGenSource

Demand rate (:) function.

lchoose :: UId m => [UGen] -> m UGenSource

tChoose :: UId m => UGen -> UGen -> m UGenSource

Randomly select one of several inputs.

tWChoose :: UId m => UGen -> UGen -> UGen -> UGen -> m UGenSource

Randomly select one of several inputs (weighted).