pcd-loader-0.3.0.1: PCD file loader.

Safe HaskellNone

PCD.Internal.Types

Description

Common types for dealing with PCD files.

Synopsis

Documentation

data V2 a

A 2-dimensional vector

>>> pure 1 :: V2 Int
V2 1 1
>>> V2 1 2 + V2 3 4
V2 4 6
>>> V2 1 2 * V2 3 4
V2 3 8
>>> sum (V2 1 2)
3

Constructors

V2 a a 

Instances

Monad V2 
Functor V2 
Typeable1 V2 
Applicative V2 
Foldable V2 
Traversable V2 
Distributive V2 
R2 V2 
Core V2 
Metric V2 
Additive V2 
Traversable1 V2 
Foldable1 V2 
Apply V2 
Bind V2 
Eq a => Eq (V2 a) 
Fractional a => Fractional (V2 a) 
Data a => Data (V2 a) 
Num a => Num (V2 a) 
Ord a => Ord (V2 a) 
Read a => Read (V2 a) 
Show a => Show (V2 a) 
Ix a => Ix (V2 a) 
Storable a => Storable (V2 a) 
Epsilon a => Epsilon (V2 a) 

data V3 a

A 3-dimensional vector

Constructors

V3 a a a 

Instances

Monad V3 
Functor V3 
Typeable1 V3 
Applicative V3 
Foldable V3 
Traversable V3 
Distributive V3 
R3 V3 
R2 V3 
Core V3 
Metric V3 
Additive V3 
Traversable1 V3 
Foldable1 V3 
Apply V3 
Bind V3 
Eq a => Eq (V3 a) 
Fractional a => Fractional (V3 a) 
Data a => Data (V3 a) 
Num a => Num (V3 a) 
Ord a => Ord (V3 a) 
Read a => Read (V3 a) 
Show a => Show (V3 a) 
Ix a => Ix (V3 a) 
Storable a => Storable (V3 a) 
Epsilon a => Epsilon (V3 a) 

data V4 a

A 4-dimensional vector.

Constructors

V4 a a a a 

Instances

Monad V4 
Functor V4 
Typeable1 V4 
Applicative V4 
Foldable V4 
Traversable V4 
Distributive V4 
R4 V4 
R3 V4 
R2 V4 
Core V4 
Metric V4 
Additive V4 
Traversable1 V4 
Foldable1 V4 
Apply V4 
Bind V4 
Eq a => Eq (V4 a) 
Fractional a => Fractional (V4 a) 
Data a => Data (V4 a) 
Num a => Num (V4 a) 
Ord a => Ord (V4 a) 
Read a => Read (V4 a) 
Show a => Show (V4 a) 
Ix a => Ix (V4 a) 
Storable a => Storable (V4 a) 
Epsilon a => Epsilon (V4 a) 

type M44 a = V4 (V4 a)

A 4x4 matrix with row-major representation

data Vector a

Storable-based vectors

Instances

Typeable1 Vector 
Storable a => Vector Vector a 
(Storable a, Eq a) => Eq (Vector a) 
(Data a, Storable a) => Data (Vector a) 
(Storable a, Ord a) => Ord (Vector a) 
(Read a, Storable a) => Read (Vector a) 
(Show a, Storable a) => Show (Vector a) 
Storable a => Monoid (Vector a) 
NFData (Vector a)