aws-0.1: Amazon Web Services (AWS) for Haskell

Aws.Sqs.Response

Documentation