Extra-1.30: A grab bag of modules.Source codeContentsIndex
Extra.TIO
Contents
The TIO monad
Synopsis
module Extra.CIO
type TIO = TIOT IO
runTIO :: TStyle -> TIO a -> IO a
tryTIO :: TIO a -> TIO (Either Exception a)
Documentation
module Extra.CIO
The TIO monad
type TIO = TIOT IOSource
runTIO :: TStyle -> TIO a -> IO aSource
Perform a TIO monad task in the IO monad.
tryTIO :: TIO a -> TIO (Either Exception a)Source
Catch exceptions in a TIO action.
Produced by Haddock version 2.6.0