base-4.1.0.0: Basic librariesSource codeContentsIndex
Data.Eq
Portabilityportable
Stabilitystable
Maintainerlibraries@haskell.org
Description
Equality
Synopsis
class Eq a where
(==) :: a -> a -> Bool
(/=) :: a -> a -> Bool
Documentation
class Eq a whereSource

The Eq class defines equality (==) and inequality (/=). All the basic datatypes exported by the Prelude are instances of Eq, and Eq may be derived for any datatype whose constituents are also instances of Eq.

Minimal complete definition: either == or /=.

Methods
(==) :: a -> a -> BoolSource
(/=) :: a -> a -> BoolSource
show/hide Instances
Eq Bool
Eq Char
Eq Double
Eq Float
Eq Int
Eq Int8
Eq Int16
Eq Int32
Eq Int64
Eq Integer
Eq Ordering
Eq Word
Eq Word8
Eq Word16
Eq Word32
Eq Word64
Eq ()
Eq TyCon
Eq TypeRep
Eq ArithException
Eq Lexeme
Eq CUIntMax
Eq CIntMax
Eq CUIntPtr
Eq CIntPtr
Eq CTime
Eq CClock
Eq CSigAtomic
Eq CWchar
Eq CSize
Eq CPtrdiff
Eq CLDouble
Eq CDouble
Eq CFloat
Eq CULLong
Eq CLLong
Eq CULong
Eq CLong
Eq CUInt
Eq CInt
Eq CUShort
Eq CShort
Eq CUChar
Eq CSChar
Eq CChar
Eq IOMode
Eq IOErrorType
Eq IOException
Eq ExitCode
Eq ArrayException
Eq AsyncException
Eq BufferMode
Eq BufferState
Eq Handle
Eq GeneralCategory
Eq Inserts
Eq HashData
Eq KeyPr
Eq Key
Eq Finalizers
Eq IntPtr
Eq WordPtr
Eq Errno
Eq Fd
Eq CRLim
Eq CTcflag
Eq CSpeed
Eq CCc
Eq CUid
Eq CNlink
Eq CGid
Eq CSsize
Eq CPid
Eq COff
Eq CMode
Eq CIno
Eq CDev
Eq FDType
Eq ThreadStatus
Eq BlockReason
Eq ThreadId
Eq SeekMode
Eq HandlePosn
Eq Exception
Eq Fixity
Eq ConstrRep
Eq DataRep
Eq Constr
Eq Any
Eq All
Eq Unique
Eq Timeout
Eq Version
Eq a => Eq ([] a)
Integral a => Eq (Ratio a)
Eq (StablePtr a)
Eq (Ptr a)
Eq (FunPtr a)
Eq a => Eq ([::] a)
Eq a => Eq (Maybe a)
Eq (IORef a)
Eq (MVar a)
Eq (ForeignPtr a)
Eq (TVar a)
Eq a => Eq (Down a)
RealFloat a => Eq (Complex a)
Eq (Fixed a)
Eq a => Eq (Last a)
Eq a => Eq (First a)
Eq a => Eq (Product a)
Eq a => Eq (Sum a)
Eq a => Eq (Dual a)
Eq (StableName a)
(Eq a, Eq b) => Eq (Either a b)
(Eq a, Eq b) => Eq ((,) a b)
(Ix i, Eq e) => Eq (Array i e)
Eq (STRef s a)
Eq (IOArray i e)
(Eq a, Eq b, Eq c) => Eq ((,,) a b c)
Eq (STArray s i e)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d) => Eq ((,,,) a b c d)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e) => Eq ((,,,,) a b c d e)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f) => Eq ((,,,,,) a b c d e f)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g) => Eq ((,,,,,,) a b c d e f g)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h) => Eq ((,,,,,,,) a b c d e f g h)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i) => Eq ((,,,,,,,,) a b c d e f g h i)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j) => Eq ((,,,,,,,,,) a b c d e f g h i j)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k) => Eq ((,,,,,,,,,,) a b c d e f g h i j k)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l) => Eq ((,,,,,,,,,,,) a b c d e f g h i j k l)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l, Eq m) => Eq ((,,,,,,,,,,,,) a b c d e f g h i j k l m)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l, Eq m, Eq n) => Eq ((,,,,,,,,,,,,,) a b c d e f g h i j k l m n)
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l, Eq m, Eq n, Eq o) => Eq ((,,,,,,,,,,,,,,) a b c d e f g h i j k l m n o)
Produced by Haddock version 2.4.2