free-game-1.1: Create games for free

Portabilitynon-portable
Stabilityprovisional
MaintainerFumiaki Kinoshita <fumiexcel@gmail.com>
Safe HaskellNone

FreeGame.Types

Description

 

Documentation