gitter-0.3.0: Gitter.im API client

Safe HaskellNone
LanguageHaskell2010

Gitter.Types

Documentation

data Room Source #

Constructors

ONETOONE UserName 
REPO UserName RepoName