mx-state-codes-1.0.0.0: ISO 3166-2:MX State Codes and Names

Index

AGUData.MXStateCodes
allData.MXStateCodes
BCNData.MXStateCodes
BCSData.MXStateCodes
CAMData.MXStateCodes
CHHData.MXStateCodes
CHPData.MXStateCodes
CMXData.MXStateCodes
COAData.MXStateCodes
CodeData.MXStateCodes
COLData.MXStateCodes
DURData.MXStateCodes
fromNameData.MXStateCodes
GROData.MXStateCodes
GUAData.MXStateCodes
HIDData.MXStateCodes
JALData.MXStateCodes
MEXData.MXStateCodes
MICData.MXStateCodes
MORData.MXStateCodes
NAYData.MXStateCodes
NLEData.MXStateCodes
OAXData.MXStateCodes
PUEData.MXStateCodes
QUEData.MXStateCodes
ROOData.MXStateCodes
SINData.MXStateCodes
SLPData.MXStateCodes
SONData.MXStateCodes
TABData.MXStateCodes
TAMData.MXStateCodes
TLAData.MXStateCodes
toNameData.MXStateCodes
VERData.MXStateCodes
YUCData.MXStateCodes
ZACData.MXStateCodes