The regions-monadstf package

[Tags: bsd3, library]

Properties

Versions0.1, 0.1.0.1, 0.2, 0.2.0.1, 0.3, 0.3.1, 0.3.1.1, 0.3.1.2, 0.3.1.3, 0.3.1.4, 0.3.1.5, 0.3.1.6, 0.3.1.7
Dependenciesmonads-tf (==0.0.*), regions (==0.1.*), transformers (>=0.1.4 && <0.2), unicode-symbols (==0.1.*)
LicenseBSD3
Copyright2009 Bas van Dijk
AuthorBas van Dijk
MaintainerBas van Dijk <v.dijk.bas@gmail.com>
Stabilityexperimental
CategoryControl
Source repositoryhead: darcs get http://code.haskell.org/~basvandijk/code/regions-monadstf
Upload dateMon Dec 21 09:50:14 UTC 2009
Uploaded byBasVanDijk
Downloads945 total (99 in last 30 days)

Modules

[Index]

Downloads

Maintainers' corner

For package maintainers and hackage trustees