Hish-0.1.2.3

Index

ANSICodeHish.ANSICode
applyANSIHish.ANSICode
argedCmdHish.SysInfo
bgHish.ANSICode
bgBlackHish.ANSICode
bgBlackLHish.ANSICode
bgBlueHish.ANSICode
bgBlueLHish.ANSICode
bgCyanHish.ANSICode
bgCyanLHish.ANSICode
bgGreenHish.ANSICode
bgGreenLHish.ANSICode
bgMagentaHish.ANSICode
bgMagentaLHish.ANSICode
bgRedHish.ANSICode
bgRedLHish.ANSICode
bgWhiteHish.ANSICode
bgWhiteLHish.ANSICode
bgYellowHish.ANSICode
bgYellowLHish.ANSICode
bodyHish.ANSICode
branchArgsHish.VCS
branchCmdHish.VCS
dateHish.SysInfo
ESC_BgHish.ANSICode
ESC_BoldHish.ANSICode
ESC_FgHish.ANSICode
ESC_ResetHish.ANSICode
ESC_ReverseHish.ANSICode
ESC_SetupHish.ANSICode
ESC_UnderlineHish.ANSICode
fgHish.ANSICode
fgBlackHish.ANSICode
fgBlackLHish.ANSICode
fgBlueHish.ANSICode
fgBlueLHish.ANSICode
fgCyanHish.ANSICode
fgCyanLHish.ANSICode
fgGreenHish.ANSICode
fgGreenLHish.ANSICode
fgMagentaHish.ANSICode
fgMagentaLHish.ANSICode
fgRedHish.ANSICode
fgRedLHish.ANSICode
fgWhiteHish.ANSICode
fgWhiteLHish.ANSICode
fgYellowHish.ANSICode
fgYellowLHish.ANSICode
getAheadHish.VCS
getBehindHish.VCS
getBranchHish.VCS
getCleanlinessHish.VCS
getStatusHish.VCS
hostnameHish.SysInfo
installedHish.VCS
isRepoHish.VCS
pwdHish.SysInfo
repoNameHish.VCS
simpleCmdHish.SysInfo
statusArgsHish.VCS
statusCmdHish.VCS
timeHish.SysInfo
uidHish.SysInfo
VCSHish.VCS