data-nat-0.1.2: data Nat = Zero | Succ Nat

Index

diffData.Nat
foldNatData.Nat
infinityData.Nat
NatData.Nat
natData.Nat
SuccData.Nat
unfoldNatData.Nat
ZeroData.Nat