fwgl-0.1.4.0: Game engine

Safe HaskellNone
LanguageHaskell2010

FWGL.Shader.Stages

Synopsis

Documentation

type VertexShader g i o = Shader g i (VertexShaderOutput : o) Source

A Shader with a VertexShaderOutput output.

type ValidVertex g i o = (Valid g i o, IsMember VertexShaderOutput o ~ False) Source

The condition for a valid VertexShader.

type FragmentShader g i = Shader g i (FragmentShaderOutput : `[]`) Source

A Shader with only a FragmentShaderOutput output.

newtype VertexShaderOutput Source

The position of the vertex.

Constructors

Vertex Vec4 

newtype FragmentShaderOutput Source

The RGBA color of the fragment (1.0 = #FF).

Constructors

Fragment Vec4