gi-glib-2.0.13: GLib bindings

Index - T

testAddDataFuncGI.GLib.Functions, GI.GLib
testAddFuncGI.GLib.Functions, GI.GLib
testAssertExpectedMessagesInternalGI.GLib.Functions, GI.GLib
testBugGI.GLib.Functions, GI.GLib
testBugBaseGI.GLib.Functions, GI.GLib
TestCase 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TestCase, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TestCase, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TestConfig 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TestConfig, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TestConfig, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TestDataFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TestDataFunc_WithClosuresGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
testExpectMessageGI.GLib.Functions, GI.GLib
testFailGI.GLib.Functions, GI.GLib
testFailedGI.GLib.Functions, GI.GLib
TestFileTypeGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestFileTypeBuiltGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestFileTypeDistGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestFixtureFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TestFixtureFunc_WithClosuresGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TestFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
testGetDirGI.GLib.Functions, GI.GLib
testIncompleteGI.GLib.Functions, GI.GLib
TestLogBuffer 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TestLogBuffer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TestLogBuffer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
testLogBufferFreeGI.GLib.Structs.TestLogBuffer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
testLogBufferPushGI.GLib.Structs.TestLogBuffer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TestLogFatalFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TestLogFatalFunc_WithClosuresGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TestLogMsg 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TestLogMsg, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TestLogMsg, GI.GLib.Structs, GI.GLib
testLogMsgFreeGI.GLib.Structs.TestLogMsg, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TestLogTypeGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeErrorGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeListCaseGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeMaxResultGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeMessageGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeMinResultGI.GLib.Enums, GI.GLib
testLogTypeNameGI.GLib.Functions, GI.GLib
TestLogTypeNoneGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeSkipCaseGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeStartBinaryGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeStartCaseGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeStartSuiteGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeStopCaseGI.GLib.Enums, GI.GLib
TestLogTypeStopSuiteGI.GLib.Enums, GI.GLib
testQueueDestroyGI.GLib.Functions, GI.GLib
testQueueFreeGI.GLib.Functions, GI.GLib
testRandDoubleGI.GLib.Functions, GI.GLib
testRandDoubleRangeGI.GLib.Functions, GI.GLib
testRandIntGI.GLib.Functions, GI.GLib
testRandIntRangeGI.GLib.Functions, GI.GLib
testRunGI.GLib.Functions, GI.GLib
testRunSuiteGI.GLib.Functions, GI.GLib
testSetNonfatalAssertionsGI.GLib.Functions, GI.GLib
testSkipGI.GLib.Functions, GI.GLib
testSubprocessGI.GLib.Functions, GI.GLib
TestSubprocessFlagsGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestSubprocessFlagsStderrGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestSubprocessFlagsStdinGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestSubprocessFlagsStdoutGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestSuite 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TestSuite, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TestSuite, GI.GLib.Structs, GI.GLib
testSuiteAddGI.GLib.Structs.TestSuite, GI.GLib.Structs, GI.GLib
testSuiteAddSuiteGI.GLib.Structs.TestSuite, GI.GLib.Structs, GI.GLib
testTimerElapsedGI.GLib.Functions, GI.GLib
testTimerLastGI.GLib.Functions, GI.GLib
testTimerStartGI.GLib.Functions, GI.GLib
testTrapAssertionsGI.GLib.Functions, GI.GLib
TestTrapFlagsGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestTrapFlagsInheritStdinGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestTrapFlagsSilenceStderrGI.GLib.Flags, GI.GLib
TestTrapFlagsSilenceStdoutGI.GLib.Flags, GI.GLib
testTrapForkGI.GLib.Functions, GI.GLib
testTrapHasPassedGI.GLib.Functions, GI.GLib
testTrapReachedTimeoutGI.GLib.Functions, GI.GLib
testTrapSubprocessGI.GLib.Functions, GI.GLib
textToCStringGI.GLib
Thread 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
ThreadErrorGI.GLib.Enums, GI.GLib
threadErrorQuarkGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
ThreadErrorThreadErrorAgainGI.GLib.Enums, GI.GLib
threadExitGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
ThreadFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
threadJoinGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
ThreadPool 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolFreeGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolGetMaxIdleTimeGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolGetMaxThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolGetMaxUnusedThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolGetNumThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolGetNumUnusedThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolMoveToFrontGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolPushGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolSetMaxIdleTimeGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolSetMaxThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolSetMaxUnusedThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolStopUnusedThreadsGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadPoolUnprocessedGI.GLib.Structs.ThreadPool, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadRefGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadSelfGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadUnrefGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
threadYieldGI.GLib.Structs.Thread, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeoutAddGI.GLib.Functions, GI.GLib
timeoutAddSecondsGI.GLib.Functions, GI.GLib
timeoutSourceNewGI.GLib.Functions, GI.GLib
timeoutSourceNewSecondsGI.GLib.Functions, GI.GLib
Timer 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timerContinueGI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timerDestroyGI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timerElapsedGI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timerResetGI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timerStartGI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timerStopGI.GLib.Structs.Timer, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TimeTypeGI.GLib.Enums, GI.GLib
TimeTypeDaylightGI.GLib.Enums, GI.GLib
TimeTypeStandardGI.GLib.Enums, GI.GLib
TimeTypeUniversalGI.GLib.Enums, GI.GLib
TimeVal 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TimeVal, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TimeVal, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeValAddGI.GLib.Structs.TimeVal, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeValFromIso8601GI.GLib.Structs.TimeVal, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeValToIso8601GI.GLib.Structs.TimeVal, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TimeZone 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneAdjustTimeGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneFindIntervalGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneGetAbbreviationGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneGetOffsetGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneIsDstGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneNewGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneNewLocalGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneNewUtcGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneRefGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
timeZoneUnrefGI.GLib.Structs.TimeZone, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TIME_SPAN_DAYGI.GLib.Constants, GI.GLib
TIME_SPAN_HOURGI.GLib.Constants, GI.GLib
TIME_SPAN_MILLISECONDGI.GLib.Constants, GI.GLib
TIME_SPAN_MINUTEGI.GLib.Constants, GI.GLib
TIME_SPAN_SECONDGI.GLib.Constants, GI.GLib
toGValueGI.GLib
toGVariantGI.GLib
toGVariantFormatStringGI.GLib
TokenTypeGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeBinaryGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeCharGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeCommaGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeCommentMultiGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeCommentSingleGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeEofGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeEqualSignGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeErrorGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeFloatGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeHexGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeIdentifierGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeIdentifierNullGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeIntGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeLeftBraceGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeLeftCurlyGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeLeftParenGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeNoneGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeOctalGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeRightBraceGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeRightCurlyGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeRightParenGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeStringGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenTypeSymbolGI.GLib.Enums, GI.GLib
TokenValue 
1 (Type/Class)GI.GLib.Unions.TokenValue, GI.GLib.Unions, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Unions.TokenValue, GI.GLib.Unions, GI.GLib
touchManagedPtrGI.GLib
TranslateFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TrashStack 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.TrashStack, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.TrashStack, GI.GLib.Structs, GI.GLib
trashStackHeightGI.GLib.Structs.TrashStack, GI.GLib.Structs, GI.GLib
trashStackPeekGI.GLib.Structs.TrashStack, GI.GLib.Structs, GI.GLib
trashStackPopGI.GLib.Structs.TrashStack, GI.GLib.Structs, GI.GLib
trashStackPushGI.GLib.Structs.TrashStack, GI.GLib.Structs, GI.GLib
TraverseFlagsGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFlagsAllGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFlagsLeafsGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFlagsLeavesGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFlagsMaskGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFlagsNonLeafsGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFlagsNonLeavesGI.GLib.Flags, GI.GLib
TraverseFuncGI.GLib.Callbacks, GI.GLib
TraverseTypeGI.GLib.Enums, GI.GLib
TraverseTypeInOrderGI.GLib.Enums, GI.GLib
TraverseTypeLevelOrderGI.GLib.Enums, GI.GLib
TraverseTypePostOrderGI.GLib.Enums, GI.GLib
TraverseTypePreOrderGI.GLib.Enums, GI.GLib
Tree 
1 (Type/Class)GI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
2 (Data Constructor)GI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeDestroyGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeHeightGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeInsertGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeLookupGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeLookupExtendedGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeNnodesGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeRemoveGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeReplaceGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeStealGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
treeUnrefGI.GLib.Structs.Tree, GI.GLib.Structs, GI.GLib
tryMallocGI.GLib.Functions, GI.GLib
tryMalloc0GI.GLib.Functions, GI.GLib
tryMalloc0NGI.GLib.Functions, GI.GLib
tryMallocNGI.GLib.Functions, GI.GLib
tryReallocGI.GLib.Functions, GI.GLib
tryReallocNGI.GLib.Functions, GI.GLib