ivory-0.1.0.9: Safe embedded C programming.

Safe HaskellNone
LanguageHaskell2010

Ivory.Language.Syntax.Names

Synopsis

Documentation

type Sym = String Source #

Symbol names.

data Var Source #

Variable names.

Constructors

VarName String

Names

VarInternal String

Internal names

VarLitName String

A literal name that should not be mangled

Instances
Eq Var Source # 
Instance details

Defined in Ivory.Language.Syntax.Names

Methods

(==) :: Var -> Var -> Bool #

(/=) :: Var -> Var -> Bool #

Ord Var Source # 
Instance details

Defined in Ivory.Language.Syntax.Names

Methods

compare :: Var -> Var -> Ordering #

(<) :: Var -> Var -> Bool #

(<=) :: Var -> Var -> Bool #

(>) :: Var -> Var -> Bool #

(>=) :: Var -> Var -> Bool #

max :: Var -> Var -> Var #

min :: Var -> Var -> Var #

Show Var Source # 
Instance details

Defined in Ivory.Language.Syntax.Names

Methods

showsPrec :: Int -> Var -> ShowS #

show :: Var -> String #

showList :: [Var] -> ShowS #

Lift Var Source # 
Instance details

Defined in Ivory.Language.Syntax.Names

Methods

lift :: Var -> Q Exp #

retval :: Var Source #

The name for the return value named in an ensures statement.