aws-0.0.3: Amazon Web Services (AWS) for Haskell

Aws.S3.Metadata

Documentation