hosc-0.14: Haskell Open Sound Control

Safe HaskellNone

Sound.OSC.Transport.FD.UDP

Description

OSC over UDP implementation.

Synopsis

Documentation

data UDP Source

The UDP transport handle data type.

Constructors

UDP 

Fields

udpSocket :: Socket
 

Instances

udpPort :: Integral n => UDP -> IO nSource

Return the port number associated with the UDP socket.

udp_socket :: (Socket -> SockAddr -> IO ()) -> String -> Int -> IO UDPSource

Create and initialise UDP socket.

openUDP :: String -> Int -> IO UDPSource

Make a UDP connection.

 let t = openUDP "127.0.0.1" 57110
 in withTransport t (\fd -> recvT 0.5 fd >>= print)

udpServer :: String -> Int -> IO UDPSource

Trivial UDP server socket.

 import Control.Concurrent
 let {f fd = forever (recvMessage fd >>= print)
     ;t = udpServer "127.0.0.1" 57300}
 in void (forkIO (withTransport t f))
 let t = openUDP "127.0.0.1" 57300
 in withTransport t (\fd -> sendMessage fd (message "/n" []))

sendTo :: OSC o => UDP -> o -> SockAddr -> IO ()Source

Send variant to send to specified address.

recvFrom :: UDP -> IO (Packet, SockAddr)Source

Recv variant to collect message source address.