nvim-hs-1.0.0.3: Haskell plugin backend for neovim

Index - Z

ZipList 
1 (Data Constructor)Neovim, Neovim.Debug
2 (Type/Class)Neovim, Neovim.Debug