module Data.List.HT (
  -- * Improved standard functions
  L.inits,
  L.tails,
  L.groupBy,
  L.group,
  L.unzip,
  L.partition,
  L.span,
  L.break,
  -- * Split
  L.chop,
  L.breakAfter,
  L.takeUntil,
  L.segmentAfter,
  L.segmentBefore,
  L.segmentAfterJust, segmentAfterMaybe,
  L.segmentBeforeJust, segmentBeforeMaybe,
  L.segmentAfterRight,
  L.segmentBeforeRight,
  L.removeEach,
  L.splitEverywhere,
  -- * inspect ends of a list
  L.splitLast,
  L.viewL,
  L.viewR,
  L.switchL,
  L.switchR,
  -- * List processing starting at the end
  L.dropRev,
  L.takeRev,
  L.splitAtRev,
  dropWhileRev,
  takeWhileRev,
  -- * List processing with Maybe and Either
  L.maybePrefixOf,
  L.maybeSuffixOf,
  L.partitionMaybe,
  L.takeWhileJust,
  L.dropWhileNothing,
  L.breakJust,
  L.spanJust,
  L.unzipEithers,
  -- * Sieve and slice
  L.sieve,
  L.sliceHorizontal,
  L.sliceVertical,
  -- * Search&replace
  L.search,
  L.replace,
  L.multiReplace,
  -- * Lists of lists
  L.shear,
  L.shearTranspose,
  L.outerProduct,
  -- * Miscellaneous
  L.takeWhileMulti,
  L.rotate,
  L.mergeBy,
  L.allEqual,
  L.isAscending,
  L.isAscendingLazy,
  L.mapAdjacent,
  L.mapAdjacent1,
  L.range,
  L.padLeft,
  L.padRight,
  L.iterateAssociative,
  L.iterateLeaky,
  L.lengthAtLeast,
  L.lengthAtMost,
  ) where

import qualified Data.List.HT.Private as L
import qualified Data.List.Reverse.StrictElement as Rev

{-# DEPRECATED dropWhileRev "Use dropWhile from Data.List.Reverse.StrictElement or Data.List.Reverse.StrictSpine instead" #-}
dropWhileRev :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
dropWhileRev :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
dropWhileRev = (a -> Bool) -> [a] -> [a]
forall a. (a -> Bool) -> [a] -> [a]
Rev.dropWhile

{-# DEPRECATED takeWhileRev "Use takeWhile from Data.List.Reverse.StrictElement or Data.List.Reverse.StrictSpine instead" #-}
takeWhileRev :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
takeWhileRev :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
takeWhileRev = (a -> Bool) -> [a] -> [a]
forall a. (a -> Bool) -> [a] -> [a]
Rev.takeWhile

{-# DEPRECATED segmentBeforeMaybe "use segmentBeforeJust instead" #-}
segmentBeforeMaybe :: (a -> Maybe b) -> [a] -> ([a], [(b, [a])])
segmentBeforeMaybe :: (a -> Maybe b) -> [a] -> ([a], [(b, [a])])
segmentBeforeMaybe = (a -> Maybe b) -> [a] -> ([a], [(b, [a])])
forall a b. (a -> Maybe b) -> [a] -> ([a], [(b, [a])])
L.segmentBeforeJust

{-# DEPRECATED segmentAfterMaybe "use segmentAfterJust instead" #-}
segmentAfterMaybe :: (a -> Maybe b) -> [a] -> ([([a], b)], [a])
segmentAfterMaybe :: (a -> Maybe b) -> [a] -> ([([a], b)], [a])
segmentAfterMaybe = (a -> Maybe b) -> [a] -> ([([a], b)], [a])
forall a b. (a -> Maybe b) -> [a] -> ([([a], b)], [a])
L.segmentAfterJust