yi-core-0.19.2: Yi editor core library

Index - N

nearRegionYi.Buffer.Region, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
nelemsBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
NeverFatYi.Types, Yi.Config, Yi.Config.Simple, Yi
newBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
newBufferEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
newEmptyBufferEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
newlineAndIndentBYi.Buffer.Indent, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
newlineBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
newMarkBYi.Buffer.Misc, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
newTabEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
newTempBufferEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
newWindowEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
nextCExcYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
nextCIncYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
nextCInLineExcYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
nextCInLineIncYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
nextNParagraphsYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
nextTabEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
nextVariantYi.Layout, Yi.Config.Simple
nextWinEYi.Editor, Yi.Config.Simple, Yi
nextWordBYi.Buffer.HighLevel, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
noHintYi.MiniBuffer
NoNeedToRefreshYi.Types, Yi.Keymap, Yi.Config.Simple, Yi
NoNewLineYi.Search, Yi.Config.Simple, Yi
noPossibilitiesYi.MiniBuffer
numberOfBYi.Buffer.TextUnit, Yi.Buffer.Normal, Yi.Buffer, Yi.Config.Simple, Yi
numberStyleYi.Config.Simple, Yi